Skip to content
1. MÁJ - Lásky čas - BELTAINE
25. 4. 2023
Pomalu ale jistě vstupujeme do překrásného období kola roku. Máje, který je plný plodnosti, barev, vášně, smyslných a opojných vůní, z rozkvétajících květin, stromů a keřů. „Byl pozdní večer ― první máj ― večerní máj ― byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ Jak tento nádherný čas probíhal v keltské tradici a jak jej můžeme slavit dnes?
Fusion FB
Beltaine a Samhain jako brány k neviděnému

Beltaine a Samhain jsou velmi důležité svátky v keltské tradici. V kole roku leží naproti sobě a rozdělují rok na světlou a temnou polovinu. Říká se, že během Samhainu je svět mezi viděným a neviděným velmi tenký a s neviděným světem můžeme komunikovat. Stejně tak je tomu i během Beltainu, kdy je zase naopak tenká hranice mezi přírodním jemnohmotným světem. Je proto nejlepší čas se vydat do přírody, nalaďovat se na ni a otevírat se jí.

Věříte, že o vaši zahradu pečují společně s vámi i přírodní andělé a víly?

Děkování přírodním bytostem bylo dříve součástí života lidí a různých oslav. V tento čas se lidé vydávali ke studánkám, kde nechávali malé dárečky pro víly, které jak věřili, se o tyto prameny staraly. Církev se ale snažila víru a uctívání přírodních živlů či božstev úplně vymýtit či takové tradice přeonačit tak, aby byly přijatelné v rámci jejich přesvědčení.

Beltaine – jasný oheň

Název Beltain má základ ve slově „teine“, které znamená jasný oheň. A právě oheň je velmi důležitou složkou při oslavách Beltainu. Oheň je to, co nám z této původní tradice zůstalo, avšak v trochu jiném významu… 

Proč se ohně zapalovaly?

Můžeme vidět několik rovin a to jak ty praktické tak také rituální. I dnes se v tento čas zapalují ohně v sadech, kde by vlivem nízkých teplot a přízemních mrazíků mohly choulostivé stromy umrznout.

Oheň se také zapaloval jako oslava a podpora „toho největšího ohně“ našeho slunce, aby v teplé polovině roku svítilo a díky tomu mohly být pole plodné.

Oheň se také zapaloval jako forma ochrany proti nemocem či zlu obecně. Oheň se přeskakoval nebo se mezi dvěma velkými ohni provázel dobytek jako forma ochrany a očištění od nemocí.

Někdy také lidé přeskakovali oheň v páru a drželi se přitom za ruce. Pokud se zvládli držet po celou dobu, věřilo se, že spolu zůstanou. Kolem Beltainového ohně se také tančilo, uctívalo se slunce a prosilo se o dobrou úrodu.

Pálení čarodějnic

Až zabolí u srdce, když se o tomto svátku bavíme pouze jako o upalování čarodějnic. Je skutečně škoda, že touto představou byl nahrazen původní význam svátku. 

Původní tradice a vyznění svátku může být v naší křesťanské společnosti “trochu moc”, ale jistě lze v tomto pojetí najít určitý kompromis. V původní tradici byla noc z 30. dubna na 1. května opravdu velká.

Někdy se také slavilo z 1. na 2. května. Během této oslavy šlo hlavně o podporu plodnosti. Lidé se chodívali milovat do polí, aby skrze své sexuální spojení podpořili také plodnost země. A protože plodnost země a přežití všech bylo důležitější, sundávaly se prsteny nebo se nasazovaly nejrůznější masky či se zakrýval obličej.

Rohatý bůh & bohyně plodnosti

Milování během této noci symbolizovalo posvátné spojení Boha a Bohyně. Na symbolické úrovni se v tento čas milují a propojují právě Rohatý bůh a bohyně plodnosti. Rohatý bůh byl spojován s lesem, divokou zvěří a lovem. Symbolizoval nespoutanou a divokou sexualitu. Bohužel se Rohatý bůh, který byl původně spojen s lesem, zaměnil za rohatého ďábla. Tato tradice a způsob oslavy Beltainu byl trnem v oku katolické církvi a vznikly pověry, že v noci z 30. dubna na 1. května spolu smilní ďábel a čarodějnice.

Jak můžeme tento nádherný čas slavit dnes?

Co takhle namísto pálení čarodějnic spálit to, co nám v životě již neslouží? Všechno to, co si dále ve svém životě nechcete nést?

Udělejte si čas pro sebe, vezměte papír a na něj napište vše, co vás ve vašem životě trápí (ať už obecně nebo v tématice lásky, partnerství či sexuality).  Ten pak vhoďte do ohně s prosbou o spálení a požehnáním ohni formou sušených bylinek.

Uctěte svou vnitřní čarodějku

Můžete také uctít svou vnitřní čarodějku a ocenit se za všechny schopnosti, které my ženy máme a za které se dříve dokonce upalovalo: citlivost, intuici, znalost bylinek pro léčení neduhů těla a spoustu dalších, které nejdou vysvětlit běžným způsobem.

A stejně si tento čas můžete užít společně s kamarádkami či dalšími ženami a oslavit to, že se můžeme vzájemně podporovat. Ukončit soupeření a porovnávání a namísto toho být si vzájemnou oporou.

Kromě toho si můžete také dopřát cokoli, čím uctíte své tělo a vyjádříte sama sobě či svému partnerovi lásku. Dopřejete si vzájemnou masáž, voňavou koupel s esenciálními oleji či kvítky, opěčujete své ruce a nohy, uvaříte si něco lahodného, půjdete se projít do rozkvetlé zahrady či sadu…

Požehnaný čas plný lásky, vášně, souladu a harmonie.

Pavla Galla a celý tým Fusion